فروش فایل
جدیدترین و ارزان ترین درس پژوهی ها برای شما همکاران گرامی درصورت بروز هرگونه مشکل در دانلود از منوی بالا گزینه پیگیری خرید و با ورود ایمیلیا شماره تلفنی که خرید میکنید می توانید فایل های خود را دانلود کنید

درس پژوهی ریاضی درس مفهوم کسر پایه سوم

درس پژوهی ریاضی درس مفهوم کسر پایه سوم   درس پژوهی ریاضی درس مفهوم کسر پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  38 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی ریاضی درس مفهوم کسر پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در  38  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی ریاضی درس مفهوم کسر پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

درس پژوهی ریاضی درس مساحت مربع و مستطیل پایه سوم

درس پژوهی ریاضی درس مساحت مربع و مستطیل پایه سوم درس پژوهی ریاضی درس مساحت مربع و مستطیل پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  42 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی ریاضی درس مساحت مربع و مستطیل پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در  42  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

درس پژوهی ریاضی درس محیط چند ضلعی پایه سوم

درس پژوهی ریاضی درس محیط چند ضلعی پایه سوم درس پژوهی ریاضی درس محیط چند ضلعی پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  41 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی ریاضی درس محیط چند ضلعی پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در    41  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

درس پژوهی ریاضی درس محیط اشکال هندسی پایه سوم

درس پژوهی ریاضی درس محیط اشکال هندسی پایه سوم درس پژوهی ریاضی درس محیط اشکال هندسی پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  43 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی ریاضی درس محیط اشکال هندسی پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در    43  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی ریاضی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

درس پژوهی علوم درس ویژگی و کاربرد آیینه ها پایه سوم

درس پژوهی علوم درس ویژگی و کاربرد آیینه ها پایه سوم   درس پژوهی علوم درس ویژگی و کاربرد آیینه ها پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  31 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی علوم درس ویژگی و کاربرد آیینه ها پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در    31  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

درس پژوهی علوم درس نیرو در همه جا پایه سوم

درس پژوهی علوم درس نیرو در همه جا پایه سوم   درس پژوهی علوم درس نیرو در همه جا پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  26 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی علوم درس نیرو در همه جا پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در    26  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی علوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

درس پژوهی علوم درس گوناگونی گیاهان پایه سوم

درس پژوهی علوم درس گوناگونی گیاهان پایه سوم   درس پژوهی علوم درس گوناگونی گیاهان پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  25 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی علوم درس گوناگونی گیاهان پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در    25  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی علوم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

درس پژوهی هنر درس قصه گویی به وسیله تصویر خوانی پایه سوم

درس پژوهی هنر درس قصه گویی به وسیله تصویر خوانی پایه سوم   درس پژوهی هنر درس قصه گویی به وسیله تصویر خوانی پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  86 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی هنر درس قصه گویی به وسیله تصویر خوانی پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در  86  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

دانلود درس پژوهی فارسی درس فداکاری پایه سوم

دانلود درس پژوهی فارسی درس فداکاری پایه سوم   درس پژوهی فارسی درس فداکاری پایه سوم  فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات  37 صفحه  قسمتی از فایل: درس پژوهی فارسی درس فداکاری پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در  37  صفحه  فایل قابل ویرایش ورد  توسط درسی فایل  گرداوری شده است در این فایل درس پژوهی فارسی درس فداکاری پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی درس جدول ضرب پایه سوم

دانلود درس پژوهی ریاضی درس جدول ضرب پایه سوم دانلود درس پژوهی جدول ضرب, دانلود درس پژوهی جدول ضرب سوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی جدول ضرب کلاس سوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم, دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم جدول ضرب, دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان, درس پژوهی ریاضی درس جدول ضرب پایه سوم دبستان, درس پژوهی آموزگار سوم دبستان, درس پژوهی آموزگار سوم بصورت ورد درس پژوهی ریاضی درس جدول ضرب پایه سوم  فرمت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان
تعداد صفحه(27):